Novinky

homepage

Výstavba budovy společného technického zázemí

Projekt EAST PARK Olomouc má v realizaci 2 haly z celkových 7. U haly C probíhají zemní práce v souvislosti…

27/06/2023

Dokončena sprinklerová a retenční nádrž

Výstavba projektu průmyslových hal pokračuje pracemi na hale C a D. Realizují se páteřní rozvody sprinklerů. Hala C již má…

12/06/2023

Probíhá realizace páteřních rozvodů

Hala C má již dokončenou střešní konstrukci a téměř hotovou fasádu. Uvnitř se montuje protipožární sprinklerový systém. U haly D…

26/05/2023

Probíhá montáž opláštění 1. haly

Po dokončení železobetonového skeletu haly C a D započaly práce na montáži opláštění haly C. Probíhají také dokončující práce na…

15/05/2023

Započala realizace střešní konstrukce

Byla dokončena montáž železobetonového skeletu haly C a D. Nyní probíhají práce na střešní konstrukci haly C.

21/04/2023

Byla dokončena montáž skeletu haly C

Výstavba moderních hal EAST PARK Olomouc pokračuje dle harmonogramu. Byla dokončena montáž železobetonového montovaného skeletu haly C a nyní probíhá…

03/04/2023

V East Parku už vyrůstají první dvě moderní haly

Výstavba projektu EAST PARK Olomouc je v plném proudu, rostou už objekty prvních dvou hal. Ty by měly být stavebně dokončeny…

24/02/2023

Zahájili jsme výstavbu hal C a D

Zahájili jsme výstavbu hal C a D! V srpnu loňského roku jsme získali stavební povolení na výstavbu moderního výrobně-logistického areálu EAST PARK…

09/01/2023

V areálu East parku se konal sportovní den pro děti. Občané Bystrovan si zblízka prohlédli zelený zemní val.

U příležitosti nedávných oslav v obci Bystrovany jsme občanům zpřístupnili nově dokončenou komunikaci, která bude v budoucnu sloužit obsluze areálu logistického…

15/07/2022

Dokončen zemní val i páteřní komunikace

V rámci první etapy výstavby moderního výrobně-logistického parku EAST PARK Olomouc byly dokončeny dvě důležité stavby. Zvukové i optické oddělení parku…

11/04/2022