Prostory šité na míru

LOGISTIKA / VÝROBA
SKLADY / OBCHOD
KANCELÁŘE

Skladové a výrobní prostory realizujeme přímo na míru dle požadavků nájemníka. Park nabízí prostory již od 800 m2 až po velkorysých 10 000 m2.

 • variabilní jednotky
 • venkovní zpevněné plochy
 • oplocení
 • dvojité zasklení
 • klimatizace prostor
 • odstavná stání pro kamiony
 • dočasná stání u nákladních ramp
 • 357 stání pro osobní vozy a dodávky

SituaceStandardy


jednotky k pronájmu
jednotky k pronájmu

800 - 10 000 m2

pronajímatelná plocha
pronajímatelná plocha

63 420 m2

zatížení podlahy
zatížení podlahy

50 KN/m2

světlá výška hal
světlá výška hal

10 m

světlá výška kanceláří
světlá výška kanceláří

2,7 m

Technická řešení

EAST PARK Olomouc nabízí vysoce kvalitní budovy, kde základním nosným systémem je železobetonový skelet. Všechny materiály, výrobky a systémy jsou vybrány s ohledem na energetickou efektivitu. Nájemní prostory je možné technicky přizpůsobit individuálním požadavkům nájemce.

 1. OSVĚTLENÍ
  • úsporné LED osvětlení
 2. PODLAHA
  • bezprašná podlaha
  • užitné plošné zatížení 5t/m2
 3. STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY
  • světlíky s polykarbonátovou výplní
  • min 5 % plochy střechy
 4. STŘECHA
  • plochá střecha – sklon 2 %
  • trapézové plechy na vaznících
  • tepelná izolace z minerální vlny
 5. DOKY
  • vyrovnávací nakládací doky
  • sekční motoricky ovládaná vrata 3 000 x 3 200 mm
  • hydraulický můstek 2 500 x 2 000 mm
 6. DRIVE-IN
  • úrovňový vjezd 4 000 x 4 500 mm
  • únikové dveře 900 x 2 100 mm
 7. ZPEVNĚNÁ PLOCHA
  • beton/betonová dlažba
  • příjezdová komunikace asfalt
  • nákladní auta do 16,5 m
 8. BETONOVÝ SOKL
 9. SPRINKLERY
  • stropní rozvody SHZ ve skladové části
 10. KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
  • železobetonový prefabrikovaný skelet
  • SDK příčky
  • stropy z předpjatých panelů
  • čistá výška 2700 mm
  • zavěšený rastrový podhled z minerálních kazet
  • zátěžový koberec ve čtvercích 50 x 50 cm
  • kabelový žlab
 11. FASÁDA
  • fasádní sedvičové panely s výplní z PUR/PIR/MV
  • hliníková okna s izolačním dvojsklem
 12. PARKOVÁNÍ
  • betonová dlažba