všechny novinky

Realizace venkovní infrastruktury

18/07/2023

Výstavba projektu EAST PARK Olomouc pokračuje dle harmonogramu realizací dvou hal.

U haly C dochází k realizaci zelených lemovacích lišt na plášti budovy. Zároveň stále probíhají práce na venkovní infrastruktuře. Proběhla montáž požárních žebříků.

Na hale D pokračují práce na montáži opláštění a byla dokončena střešní konstrukce. Kontinuálně dále probíhá realizace páteřních rozvodů sprinklerů.

U dokončené sprinklerové a retenční nádrže pokračuje realizace společného technického zázemí budoucího technologického parku. Byly realizovány příčky a nyní se instalují technologie.