všechny novinky

Zahájili jsme první etapu výstavby East Parku Olomouc

01/09/2021

Krátce po získání stavebního povolení jsme zahájili první etapu výstavby průmyslového areálu East Park Olomouc. Klademe velký důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí. Naší prioritou je, aby provoz parku a s ním spojený hluk nijak nezatížil nedalekou obec Bystrovany.

Jako první jsme proto zahájili výstavbu rozsáhlého ochranného valu, který je 1000 m dlouhý, 6 m vysoký a bude následně hustě osázen vzrostlou zelení. Tento val celý areál zvukově i opticky oddělí od obce, a to jak při výstavbě, tak i při následném provozu. Na vybudování valu navážeme výstavbou technické infrastruktury včetně příjezdové komunikace o délce 1450 m, která bude protažena severně až za obec Bystrovany do ulice Bystřická, čímž dojde k odklonění současné tranzitní dopravy z centra obce.

Celý soubor opatření tak přispěje k zlepšení prostředí pro život obyvatel Bystrovan.