všechny novinky

Na ochranném zemním valu začíná výsadba

09/02/2022

Rozsáhlý ochranný val je součástí první etapy výstavby průmyslového areálu East Parku Olomouc. Zemní val zvukově a opticky odděluje areál od nedaleké obce Bystrovany.

Na jeho povrch byly položeny rohože z kokosových vláken, které svah zpevní a vytvoří tak ideální prostředí pro výsadbu zeleně. Postupně bude do půdy zasazeno zhruba 150 stromů a 6000 keřů.

Souběžně probíhá výstavba páteřní účelové komunikace o délce 1,5 kilometru, která se napojí na silnici III/4436, bude protažena severně až za obec Bystrovany do ulice Bystřická. Díky tomu dojde k odklonění současné tranzitní dopravy z centra obce.

Na celém území, kde postupně vyrostou samostatné haly a další infrastruktura, byla shrnuta ornice a pokračuje se v dalších etapách projektu.