všechny novinky

Dokončen zemní val i páteřní komunikace

11/04/2022

V rámci první etapy výstavby moderního výrobně-logistického parku EAST PARK Olomouc byly dokončeny dvě důležité stavby. Zvukové i optické oddělení parku od obce Bystrovany a jeho  citlivé začlenění do okolí  zajišťuje 1000 m dlouhý a 6 m vysoký zemní val. Firma Smětal Silack do valu postupně od srpna loňského roku  zabudovala přes 70 000 m3 zeminy. Finální podobu terénního prvku měla na starosti společnost Bartoň a Partner, která jej kompletně zpevnila kokosovou rohoží proti erozi a osadila 150 vzrostlými stromy, 6000 keři a travním porostem založeným formou hydroosevu.

Paralelně společnost IMOS dokončila páteřní účelovou komunikaci parku, která bude sloužit k jeho vnitřní dopravní obsluze i napojení na okolní dopravní infrastrukturu. Komunikace o délce 1,5 km a šířce 7,5 m přispěje též k odklonění tranzitní dopravy z centra Bystrovan a tím k zklidnění obce a zvýšení kvality života obyvatel.

Na celé budoucí ploše parku byla shrnuta ornice a pokračují další stavební práce: společnost IMOS buduje dešťovou kanalizaci, přípojku vody a hlavní retenční nádrž areálu o objemu 10 000m3.